Onderwijs door Brandweer functionarissen

Het bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen (OGS) is één van de wettelijke taken van de brandweer in Nederland.

Hieronder valt ook het optreden bij ongevallen met radioactieve stoffen (ADR klasse 7). Voor iedere brandweer organisatie in Nederland is het optreden bij een ongeval met een radioactieve stof iets wat vrijwel nooit voorkomt. Bij veel brandweer organisaties is hier weinig kennis over voorhanden. Onze stralingsdeskundigen hebben een ruime praktijk ervaring met radioactieve stoffen. Verder komen verschillende uit het brandweer werkveld waarbij zij een ruime ervaring hebben met het repressief optreden bij ongevallen met gevaarlijke stoffen en het verzorgen van brandweer onderwijs. Onze stralingsdeskundigen hebben voor verschillende brandweren bijscholingen verzorgd in het optreden bij ongevallen met radioactieve stoffen. Deze trainingen zijn bedoeld voor bevelvoerders en Officieren van Dienst (OvD) maar ook voor manschappen is deze training en de achtergrond informatie van belang. Naast deze trainingen zijn onze stralingsdeskundigen regelmatig betrokken geweest bij bijscholingen voor Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (AGS) binnen de brandweer, de AGS is opgeleid tot niveau 5B stralingsdeskundige en moet regelmatig zijn deskundigheid bijhouden door het volgen van bijscholingen. Verder worden onze stralingsdeskundigen voor verschillende brandweer regio’s en opleidingsbedrijven en oefencentra ingezet om de opleiding onderbrandmeester gevaarlijke stoffen (module 403) geheel of gedeeltelijk te verzorgen.