De medewerkers van Radiatco stellen zich voor:

Klik eenvoudig op + of symbool om persoonlijke informatie te tonen of te verbergen.

Naam: Sjoerd de Jonge

Functie: Eigenaar / Directeur
Stralingsdeskundige niveau 2
  sjoerd@radiatco.com

Heeft oog voor veiligheid, tijdens potentieel onveilige situaties. Zet risico’s en maatregelen in de juiste verhouding.

Is van 2000 tot 2010 werkzaam geweest bij verschillende overheids- en bedrijfsbrandweer organisaties. Hij heeft tien jaar ervaring in calamiteiten bestrijding in de petro- en chemische-industrie. Zijn specialiteit en interessegebied ligt bij het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen in ongewone
situaties. Zoals het opsporen van radioactieve stoffen na een brand en het oefenen hiervan. Hij heeft ruime ervaring in de offshore als toezichthoudend stralingsdeskundige.

Naam: Rob van de voorde

Stralingsdeskundige niveau 3
rob@radiatco.com

Als niveau 3 deskundige heb ik een  ruime kennis van praktische zaken op het gebied van stralingshygiëne, zowel met het manipuleren van ingekapselde bronnen als met besmettingen.

In de chemische industrie heb ik veel ervaring opgedaan met radioactieve bronnen als toepassing in de Meet & Regel techniek en bijbehorende meetapparatuur, maar ook met het opruimen van LSA afkomstig uit fosfaatertsen en offshore industrie.  Elke radiologische klus is weer anders; je moet creatief zijn met maatregelen op de werkvloer waarbij de stralingsveiligheid gewaarborgd moet blijven, dat vind ik een uitdaging!

Naam: Thejo van Loo
Stralingsdeskundige niveau 3
thejo@radiatco.com

Mijn werkzame leven startte ik als Scheepswerktuigkundige in de olie tankvaart.

Later ben ik in de procesindustrie gaan werken en heb me daar door het volgen van diverse opleidingen en cursussen opgewerkt van procesoperator tot ploegleidinggevende en uiteindelijk tot assistent plantmanager.
In de procesindustrie kwam ik ook voor het eerst in aanraking met radioactieve straling en stralingshygiëne.

Mede daarom heb ik 20 jaar geleden niveau 5B in dat vakgebied gehaald. Op die manier werd mijn interesse in dat vakgebied opgewekt.
Die interesse is uiteindelijk de drijfveer geweest om me verder in dit vakgebied te verdiepen en heb ik de opleiding stralingsdeskundige niveau 3 gedaan.

Een baan bij Radiatco is me dan ook op het lijf geschreven, mede door mijn lange ervaring in de industrie denk ik klantopdrachten adequaat en nauwgezet te kunnen uitvoeren.

Naam: Jan Vermeule

Kam-coordinator/coördinerend deskundige stralingsbescherming
jan@radiatco.com

Na jarenlang werkzaam te zijn geweest in de bouwsector, waarvan de laatste 10 jaar als projectontwikkelaar, kwam de economische crisis in 2012 voor mij hard aan. Min of meer door toeval kwam ik in contact met de mensen van Radiatco B.V. en rolde ik begin 2015 in de actieve wereld van de stralingsbescherming.
Vergunningaanvragen, risicoanalyse, terreingrens-berekeningen, metingen op locatie, advisering. Vooruitdenken om problemen te voorkomen of op te lossen zijn aspecten van de adviesdiensten die we als Radiatco B.V. aanbieden om onze klanten van dienst te zijn.

Met elkaar hebben we veel ervaring met NORM bij de olie- en gaswinning, bulkverwerking van ertsen e.d., decontaminatie van installaties, slakkenwolverwijdering, begeleiding bij de stralingsbescherming voor NDO bedrijven en de controle als externe deskundige voor de stralingshygiëne bij het gebruik van röntgenapparatuur voor tandartsen en dierenartsen.

Naam: Alwie van Soest

Stralingsdeskundige niveau 4A/M
alwie@radiatco.com

Een betrouwbare, oplossingsgerichte, warme relatiebeheerder. De praktische doorzetter die zorgt dat weloverwogen het eindresultaat bereikt wordt.

Als radiotherapeutisch laborant heb ik jarenlange ervaring in de medische stralingssector. Voor een Dental Depot heb ik als stralingsdeskundige gewerkt en de KEW dossiers verzorgd met de daarbij behorende follow-up. Ik heb ervaring als docent Röntgen en geef les in stralingshygiëne en röntgentechniek aan
o.a. tandartsassistenten en mondhygiënisten.

Naam: Christian Mol

Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (voorheen 5b)
christian@radiatco.com

De profieltekst volgt binnenkort…

Naam: Marieanne Tolhoek

Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (voorheen 5b)
marieanne@radiatco.com

Tijdens mijn werkzaamheden als brand/veiligheidswacht in de kerncentrale Borsele werd ik geconfronteerd met radioactiviteit en de daarbij behorende straling en de stralingshygiëne. Er is toen nauw samengewerkt met medewerkers van Radiatco en zo is eigenlijk mijn loopbaan in de stralingshygiëne begonnen. Door de directeur van Radiatco is mij gevraagd een opleiding in die richting te gaan volgen en dat heb ik eind 2017 met het behalen van het diploma Ioniserende straling niveau CI-5B afgesloten. Vanaf die tijd ben ik werkzaam als medewerkster van Radiatco en heb al op diverse locaties werkzaamheden verricht in de industriële sector en in de offshore sector. Door mijn praktische kijk en technische achtergrond vind ik al snel mijn weg op industriële locaties. Mede door mijn ervaring als brand/veiligheidswacht is het inpassen van stralingshygiënische maatregelen mij op het lijf geschreven.

Naam: Joost van Loo
In opleiding voor toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (voorheen 5b)
joost@radiatco.com

Sinds maart 2018 ben mijn carrière in de stralingswereld bij RadiatCo begonnen. De vier voorgaande jaren ben ik als promovendus werkzaam geweest op de WUR in Wageningen. Het onderzoek wat ik daar heb uitgevoerd was gericht op de darmflora van vissen en was daardoor veelal microbiologisch van aard. Tijdens dit werk heb ik veel onderzoeks- en laboratorium ervaring opgedaan. De opleidingen die ik heb doorlopen zijn HBO Milieukunde aan de HAS in ’s-Hertogenbosch. De studie milieukunde is een zeer brede opleiding die is gericht op het oplossen en begeleiden van milieukundige vraagstukken in de breedste zin van het woord. Na de studie Milieukunde ben ik naar de WUR in Wageningen gegaan om me te specialiseren doormiddel van de Master-opleiding “Aquaculture and Marine Resource Management”.
Begin 2019 hoop ik mijn opleiding tot stralingsdeskundige niveau 3 te behalen en tot die tijd een hoop ervaring op te doen binnen allerlei projecten.

Naam: Lizet Nieuwenhuijse
lizet@radiatco.com
Naam: Dick Beesemer
dick@radiatco.com
Naam: Manon Boonman

Functie: Office Manager
manon@radiatco.com

Ruim twintig jaar geleden ben ik mijn carrière begonnen als secretaresse/administratief medewerkster. In die twintig jaar heb ik mezelf door middel van cursussen/trainingen en ervaring verder ontwikkeld tot senior secretaresse. Sinds 1 april 2013 ben ik werkzaam bij Radiatco B.V. als Office Manager. Samen met mijn collega Corrie zijn wij het eerste aanspreekpunt van kantoor, Wij staan u graag te woord.

Naam: Corrie Autiero

Functie: Management Assistente
corrie@radiatco.com

Ik ben begonnen als administratief medewerkster en heb mezelf ontwikkeld door middel van cursussen/trainingen in de loop der jaren van assistent Directiesecretaresse tot groepsleider Office Support. Na het faillissement van mijn vorige werkgever ben ik per 1 november 2013 in dienst gekomen bij Radiatco B.V. Samengevat liggen mijn passies, kwaliteiten en ervaring in de secretariële en administratieve ondersteuning. Samen met mijn collega Manon zijn wij het eerste aanspreekpunt van kantoor, wij staan u graag te woord.