Meten radioactiviteit door de Brandweer

Bij ongevallen en rampen heeft onder andere de brandweer de taak om metingen te doen naar de aanwezigheid en de verspreiding van radioactieve stoffen.

Deze taak staat beschreven in het Nationaal Plan Kernongevallen bestrijding (NPK) wat opgesteld is door de ministeries van VROM en BZK. Binnen dit NPK heeft met name de Waarschuwings- en Verkenningsdienst (WVD) van de brandweer de taak om metingen uit te voeren. Hierbij worden meetploegen, de zogenaamde WVD- verkenners ingezet onder leiding van de Leider Meetplan Organisatie (LMPO) volgens een vastgesteld regionaal meetplan. Onze niveau 3 stralingsdeskundigen hebben regelmatig oefeningen voor de meetploegen van de brandweer georganiseerd. Hierbij zijn praktijkoefeningen opgezet, uitgevoerd, begeleid en geëvalueerd. Bij deze praktijkoefeningen beschikking we over radioactieve bronnen waaraan onder toezicht en met begeleiding van onze stralingsdeskundige veilig en binnen de grenzen van het rechtvaardigingsbeginsel metingen uitgevoerd kunnen worden.