Stralingsdeskundige open stoffen

In een laboratorium stond een flesje met Thoriumnitraat. Dit goedje werd gebruikt voor analyse van een product. In het verleden had dit laboratorium een vergunning gehad voor het uitvoeren van werkzaamheden met open stoffen.

Met het voortschrijdend inzicht en de huidige stand der techniek was het laboratorium niet meer nodig. Een aantal jaren geleden waren alle radioactieve stoffen opgeruimd en was de vergunning ingetrokken. Althans men dacht dat alle radioactieve stoffen waren opgeruimd want bij de grote schoonmaak werd er nog een potje thoriumnitraat gevonden. Ons werd verzocht onderzoek te doen naar het thoriumnitraat en er voor te zorgen dat het op een correcte manier werd afgevoerd. We hebben een sample genomen en dit geanalyseerd. Het bleek een dusdanige activiteit te hebben dat het potje vergunningplichtig is. Het laboratorium had dus een potje vergunningplichtig radioactief materiaal in huis zonder vergunning. Dit is een zware overtreding van de Kernenergiewet. We hebben direct contact opgenomen met de ANVS inspectie en de situatie uitgelegd. Hierna is het potje naar ieders tevredenheid zo spoedig mogelijk afgevoerd. Door oplettendheid van de laboratoriummedewerker en het zorgvuldig en kundig handelen van onze niveau 3 stralingsdeskundigen hebben de medewerkers en het milieu geen gevaar gelopen. De rapportage naar de ANVS inspectie heeft ervoor gezorgd dat er geen proces-verbaal is opgesteld.