Stralingsdeskundige

In een aluminiumfabriek komen natuurlijke radioactieve stoffen voor. Deze radioactieve stoffen zitten verwerkt in bochtstukken van de installatie.

De aluinaarde, waar het aluminium van gemaakt wordt, zorgt ervoor dat de pijpen waar de aluinaarde doorheen gaat snel slijten. Vooral in bochten is de slijtage erg hoog. Om overmatig slijtage te voorkomen zit er in de bochtstukken een materiaal dat uiterst slijtvast is maar hierin zit wel radioactief materiaal. Dit materiaal is veelal meldingsplichtig. Het voorhanden hebben, het doen van handelingen met de bochtstukken en het afvoeren vragen de aanwezigheid van een niveau 2 of 3 stralingsdeskundige. De stralingsdeskundige niveau 3 van het bedrijf ging met pensioen. Wij hebben voor deze fabriek de functie van gemandateerd stralingsdeskundige op ons genomen. Jaarlijks controleren wij of zij aan de wet voldoen en begeleiden werkzaamheden met de bochtstukken. Ook de communicatie met de overheid en dan met name de VROM inspectie nemen wij voor onze rekening.