Stralingsdeskundige meet- en regeltechniek

Een aantal jaren geleden werden we door een bedrijf gebeld dat handelt in Doorslagveiligheden met de vraag of we ze wilden helpen met het opzetten van een stralingsveiligheidsbeleid want de inspectie stond op de stoep en ze wisten niet wat de wet van ze vroeg.

We hebben toen eerst de risico’s in kaart gebracht door een risicoanalyse op te stellen. Van daaruit hebben we maatregelen genomen om de blootstelling van straling voor de werknemers en het milieu te verlagen. Er stond heel veel afval in de schuur en dat moet op een specifieke manier behandeld en afgevoerd worden. Het hele traject tot en met de afvoer van het afval hebben wij begeleid. De schuur is leeg, het risico is verminderd, de inspectie vond de aanpak goed en heeft geen straf opgelegd. Het bedrijf heeft alles nu zo goed geregeld dat ze een leidende rol spelen in het verzamelen en afvoeren van dit type radioactieve bronnen door heel Nederland.