Tijdens mijn werkzaamheden als brand/veiligheidswacht in de kerncentrale Borsele werd ik geconfronteerd met radioactiviteit en de daarbij behorende straling en de stralingshygiŽne.
Er is toen nauw samengewerkt met medewerkers van Radiatco en zo is eigenlijk mijn loopbaan in de stralingshygiŽne begonnen.
Door de directeur van Radiatco is mij gevraagd een opleiding in die richting te gaan volgen en dat heb ik eind 2017 met het behalen van het diploma Ioniserende straling niveau CI-5B afgesloten.
Vanaf die tijd ben ik werkzaam als medewerkster van Radiatco en heb al op diverse locaties werkzaamheden verricht in de industriŽle sector en in de offshore sector.
Door mijn praktische kijk en technische achtergrond vind ik al snel mijn weg op industriŽle locaties.
Mede door mijn ervaring als brand/veiligheidswacht is het inpassen van stralingshygiŽnische maatregelen mij op het lijf geschreven.

Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (voorheen 5b)

email: marieanne@radiatco.com

Klik hier om terug te gaan naar de vorige bladzijde